Gespecialiseerd in pensioenvraagstukken
Pensioenbureau Zwijnenburg adviseert zowel particulieren als ondernemers en organisaties
PensioenbureauWat we doenPensioen planningWerkwijzeWie we zijn
Contact
Dienstenwijzer
Dienstverlening
Algemene voorwaarden
Levensverzekeraars

Werkwijze

Onze werkzaamheden worden op basis van gewerkte uren gedeclareerd. Wij staan voor objectiviteit, rentabiliteit en zorgvuldigheid. De weergave van feitelijkheden, omstandigheden en conclusies, waarborgt een verslag dat ook door u te gebruiken is voor mediation, second opinion of scheiding en deling. Wij werken niet vrijblijvend, gratis of op basis van no cure, no pay. Wij kennen slechts één wijze van belonen.

Uurtarieven ( exclusief BTW ) worden maandelijks in rekening gebracht, indien de opdracht niet voor het einde van een kalendermaand is afgerond. In voorkomende gevallen kan om depotstorting vooraf verzocht worden.

  • Particulier - € 145,00 
  • Bedrijven - € 175,00
  • Bedrijven met OR/lezingen/inschakeling externen - € 225,00
  • Administratie - € 65,00

Dienstverlening samengevat:

  • Inventariseren: wij beginnen ons advies met een beschrijving van uw omstandigheden. Om uw belangen op het gebied van de vermogensopbouw en toekomstvoorzieningen te behartigen, vragen wij gericht een aantal zaken van u, waarvan wij verwachten dat deze juist en volledig zijn. De informatie die wij van u ontvangen, is mede bepalend voor onze adviezen. 
  • Analyseren: nadat wij ons een beeld hebben gevormd van uw wensen en mogelijkheden nu en in de toekomst gaan wij deze gegevens analyseren.
  • Advies: op basis van de inventarisatie en analyse komen wij tot ons advies. U ontvang dit als rapport, dat wij u toezenden en bespreken. Pensioenbureau Zwijnenburg is niet verplicht om financiële producten en diensten bij bepaalde instellingen af te nemen. Wij zijn dus vrij in onze advisering. Dit betekent voor u dat u onze kennis van theorie en praktijk inhuurt. Daarmee beschikt u over optimale ervaring en kunde ten behoeve van uw doelstellingen.
PensioenbureauWat we doenPensioen planningWerkwijzeWie we zijn